ספרי הבעל שם טוב והרב המגיד ספרי כ"ק אדמו"ר הזקן ספרי כ"ק אדמו"ר האמצעי ספרי כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ספרי כ"ק אדמו"ר מהר"ש ספרי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב ספרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ ספרי כ"ק רבנו ספרי תפילה ספרי הלכה ומנהג ספרי היסטוריה אלבומים סיפורי חסידים ספרים לילדים ספרים באנגלית ספרים ברוסית קלטות ותקליטורים חב"ד ספרי חב"ד שונים לא בהוצאת קה"ת לקטלוג המלא - סיון תשס"א


רשימות הרב"ש
הר"ר ברוך שניאור ז"ל שניאורסאהן

קובץ "רשימת עניינים וסיפורים כתובים בידי הר"ר ברוך שניאור ז"ל" שניאורסאהן, אביו זקנו של כ"ק אדמו"ר. קובץ רשימות זה מהשנים תרע"א - תרע"ו נשלח ע"י הרב"ש לכ"ק אדמו"ר הריי"צ. אוצר בלום שערכו לא יסולא בפז של סיפורים פתגמים ועדויות ממקור ראשון אודות כ"ק רבותינו נשיאנו, מפי כתבו של אחד מחשובי משפחת בית הרב. 170 עמודים

מחיר קטלוגי: 65 שקל.
מחיר מבצע: 40 שקל
 
אל נשי ובנות ישראל
הרבי מליובאוויטש
עריכה: הרב זושא וולף
ספר המלקט ומקבץ אל אכסניה אחת את שיחותיו ומכתביו של הרבי מליובאוויטש "אל נשי ובנות ישראל". הספר המיועד אל כל אחת מנשי ובנות ישראל, ומביא בפניה את השקפת תורת ישראל, כפי שהם מובאים בשיחותיו ומכתביו של הרבי, אודות תפקידיה, מעלותיה וסגולותיה המיוחדות של האשה, האם והבת היהודייה. 432 עמודים.

מחיר קטלוגי: 73 שקל
מחיר מבצע: 40 שקל.
"תורת מנחם" - ספר המאמרים תשכ"ב
הרבי מליובאוויטש

מאמרי החסידות של כ"ק אדמו"ר זי"ע שאמרם במשך שנת תשכ"ב. בכרך זה - שלשה מאמרים שהוגהו ע"י הרבי בשנים האחרונות, ושאר המאמרים הם "הנחה בלתי מוגה". במהדורה זו נערכו כמה תיקונים, שיפור סגנון הלשון, ונתווספו בו ציוני מראה-מקומות רבים. בהתחלת הספר מובאים שני פקסימיליות מכי"ק. בהתחלת הספר אף תוכן העניינים המבוארים במאמרים, ובסופו - מפתח עניינים. 476 עמודים.

מחיר קטלוגי: 73 שקל
מחיר מבצע: 40 שקל.
 
שולחן ערוך "אורח חיים" מנוקד
כ"ק אדמו"ר הזקן
עורך ראשי: הרב שלום דובער לוין
הוצאה חדשה, מסודרת מחדש, מוגהת ומתוקנת לשולחן ערוך אשר לכ"ק אדמו"ר הזקן, בתוספת ציונים על הגליון, מקורות לדינים, ספרים הדנים בדבריו, מנהגי חב"ד ועוד. נדפסה בזה גם מהדורה מיוחדת של הלכות ברכות השחר, קריאת שמע, תפלה, תלמוד תורה ומשא ומתן ועוד, בפיסוק וניקוד מלא, פתיחת כל ראשי התיבות, סעיפים ארוכים חולקו לקטעים חדשים, ועוד. 340 עמודים

מחיר קטלוגי: 65 שקל
מחיר מבצע: 36 שקל.
ילקוט משיח וגאולה על התורה - חלק י"ב
ליקט וערך: הרב דוד דובאוו

בהמשך לספרי "ילקוט משיח וגאולה על התורה", ליקוט מכל חלקי הפרד"ס שבתורה בענייני משיח וגאולה, יוצא בזה חלק שנים עשר על פרשת שמות. כולל ליקוטים ממדרשי חז"ל תנאים ואמוראים, מדברי רבותינו הראשונים, מדברי גדולי האחרונים ועד לפירושי ורמזי גדולי הדורות האחרונים, ונלקטו כאן גם הפירושים שבספרי וכתבי רבותינו נשיאינו, נשיאי חב"ד לדורותיהם.

מחיר קטלוגי: 107 שקל (כ"א).
מחיר מבצע: 60 שקל (כ"א).
 
שערי הלכה ומנהג - מילואים והוספות
הרבי מליובאוויטש
עריכה: הרב יוסף יצחק הבלין
תשובות בהלכה ומנהג של מורה הדורות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש. כרך נוסף על ארבע הכרכים שיצאו לאור מכבר ונתקבלו בחיבה יתירה אצל כלל הלומדים והפוסקים. בכרך מילואים זה מופיעים תשובות בהלכה בכל חלקי השו"ע. יש ביניהם תשובות בנושאים שלא היו בכרכים הקודמים ותשובות שיש בהם תוספת וחידוש. 317 עמודים.

מחיר קטלוגי: 68 שקל.
מחיר מבצע: 38 שקל.

הוצאת הספרים קה"ת ו"מרכז לענייני חינוך" פרסומים, מחלקת ההוצאה לאור של תנועת חב"ד, נוסדו בשנת תש"ב (1942) על ידי הרבי מליובאוויטש השישי, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן. תחת הנהגת יורשו, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, הביאו בתי ההוצאה לאור החב"דיים חינוך תורני כמעט לכל קהילה יהודית בעולם, ומהווים למעשה את ההוצאה לאור הגדולה ביותר בעולם של ספרות יהודית. יותר מ-100,000,000 (מאה מליון!) פרסומים ראו אור נכון להיום במבחר שפות: עברית, אידיש, אנגלית, רוסית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, פורטוגזית, הולנדית, גרמנית, פרסית וערבית. רשימת הפרסומים שבקטלוג מקוון זה, כוללים נושאים בפילוסופיה ומחשבה חסידית, ספרי הלכה ומנהג, ספרי היסטוריה וביוגרפיות, אלבומים, סיפורי חסידים, ספרי ספורים לילדים קטנים ועוד. הרשימה המתרחבת והולכת עוצבה כדי לספק את דרישותיו של כל יהודי בכל רמת הבנה דתית, החפץ להרבות ידע ביהדות. למצטרף החדש ללימודי יהדות כמו גם למשתמש הותיק בידע תורני, הוצאת הספרים קה"ת והמחלקה לפרסום שעל-יד ה"מרכז לענייני חינוך", מספקים חומר איכותי ואמין ללא תחרות. בעזרת ה', תמשיך תנועת חב"ד לספק את הצימאון לידע, בשלו עמנו "עם הספר", זוהה מאז ומקדם.צור קשר
הוצאת ספרים קה"ת
בניין 770
ת.ד. 3 כפר חב"ד 72915
טל. 9606018-03 פאקס. 9606725-03
© כל הזכויות שמורות